OKUNAN

Toprak ve Hava Arasındaki Dans: Kahvenin Ruhunu Ya...

Toprak ve Hava Arasındaki Dans: Kahvenin Ruhunu Yansıtan Café House

Cerrado bölgesinde, Minas Gerais eyaletinin iç kesimlerinde, kırmızı toprakların ve bükülmüş ağaç gövdelerinin egemen olduğu bir manzara arasında yer alan Café House, sadece bir ev değil, bir yaşam mekanıdır. Burası, Minas Gerais’ın tümünde olduğu gibi, kahvenin uzun sohbetleri davet ettiği bir yerdir.

2

1

Bu evin tasarımı, çevresiyle, yerel kültürle ve gelecekte bu mekânda yaşayacak insanların yaşam tarzları ve ilgi alanlarıyla bağlantı kurmayı hedefleyen bir anlayışa dayanır. Kahvenin, gelecekteki sakinler için ne kadar önemli bir içecek olduğunu anlama çabası, şu soruyu beraberinde getirir: Kahvenin özelliklerini, tasarımın kavramları içerisinde nasıl öznel bir şekilde temsil edilebilir?

3

4
Bu noktada, kahvenin kalitesi, yetiştiği toprak ve iklimin özelliklerinden büyük ölçüde etkilendiği bir gerçektir. Ayrıca, kahve, belki de aromasıyla en çok ilişkilendirilen bir içecektir. Café House tasarımcıları da bu özelliklere dayanarak toprak ve hava kavramlarından ilham alır. Ağırlık ve hafiflik, bu kavramların somutlaşması, kalın pigmentli beton yan duvarların toprağı temsil etmesi ve evin üzerinde yüzer gibi duran iki ince, beyaz ve kavisli levhaların havayı simgelemesiyle gerçekleşmiştir. Bu levhalar, topraktan filizlenen iki kağıt sayfası gibi duvarlara dayanır.

6

Café House, sakinleriyle bağlantı kurarken, aynı zamanda yerin okumasına bir yanıttır. Toprak duvarlar, manzaranın önüne açılarak, araziye dokunulmadan, topografyanın bozulmadan inşa edilebilmesine iyi bir örnektir. Ağaçlar kesilmemiş ve bu yeni yapı hacimleriyle yeni ilişkiler kurmuştur. Bu yapılar, arazi üzerinde orijinal boyutlarına yerleştirilmiş ve aralarında basamaklı bir bahçe oluşturulmuştur. Bu şekilde, proje, mimarinin şiirsel bir dil kullanarak, ziyaretçiler ve ev sakinleri arasında bağlantılar kurmayı ve mekânın kültürüne ve yerel halka atıfta bulunan semboller yaratmayı amaçlamıştır.

8

 

Kaynakça:
Archilovers.com


E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

INSTAGRAM
ARTSTONE